V i n a B a ć a c

Kategorija: Vina Baćac

Vinarija obitelji Baćac smještena je u selu Kukurini nedaleko Pićna u istočnoj Istri. Vinograde na bijeloj zemlji na nadmorskoj visini od 280 metara oplahuju hladni vjetrovi s Učke i topli zrak s Kvarnera, što daje idealne uvjete za proizvodnju vrhunskih vina. Vinarstvo je u obitelji Baćac tradicija koja se proteže već na četiri generacije.